...СПОРИДІЇ

(від грец. σπορά – сіяння, сім’я та ...ίδιον – зменш. суфікс) складова частина в назвах паразитичних безхребетних тварин класу споровиків, напр. гемоспоридії.

Словник іншомовних слів Мельничука 

...СТАЗ, ...СТАЗІЯ →← ...СОФІЯ

T: 0.09575516 M: 3 D: 3