ІСТОРІЯ

істо́рія (від грец. ίστορία – оповідь про минулі події, дослідження, знання) 1. Всякий процес розвитку в природі й суспільстві. 2. Наука, що вивчає в хронологічній послідовності хід розвитку людського суспільства та його закономірності.

Словник іншомовних слів Мельничука 

ІСТОРИЗМ →← ІСТОРІОГРАФІЯ

T: 0.086182842 M: 3 D: 3