...ТИП, ...ТИПІЯ

...тип, ...типія (від грец. τύπος – слід, відбиток) у складних словах вказує на зв’язок з поняттями «відбиток», «друк», напр. монотип, фототипія.

Словник іншомовних слів Мельничука 

...ТОМІЯ →← ...ТЕРМ, ...ТЕРМИ, ...ТЕРМІЯ, ...ТЕРМНИЙ

T: 0.118438302 M: 3 D: 3