АБСОЛЮТ

абсолю́т (від лат. absolutus – довершений, безумовний, необмежений) те, що ні від чого не залежить, безвідносне. В ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях – вічна, незмінна, нескінченна першооснова світу (абсолютна ідея, абсолютна особа, бог тощо).

Словник іншомовних слів Мельничука 

АБСОЛЮТИЗМ →← АБСИДА

T: 0.076654576 M: 3 D: 3