АВАНЛОЖА

аванло́жа (від франц. avant – перед і ложа) внутрішня закрита частина театральної ложі.

Словник іншомовних слів Мельничука 

АВАНПОРТ →← АВАНКАМЕРА

T: 0.094632286 M: 3 D: 3